Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
12513

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT52acd8ed62ed4dd1ad003f957f855d97/
URN
urn:pw-repo:WUT52acd8ed62ed4dd1ad003f957f855d97

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek