Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
8565

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT508a9652f1a1481e860f235e3b66c770/
URN
urn:pw-repo:WUT508a9652f1a1481e860f235e3b66c770

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek