Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
45984

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT502f1b0235164557bc1bfa3e463720db/
URN
urn:pw-repo:WUT502f1b0235164557bc1bfa3e463720db

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek