Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
31722

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT4c9d170b01b1451fb61ebc86f7b818b8/
URN
urn:pw-repo:WUT4c9d170b01b1451fb61ebc86f7b818b8

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek