Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
4411

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT4c902d66a523425abc0c23f42f0bdfdb/
URN
urn:pw-repo:WUT4c902d66a523425abc0c23f42f0bdfdb

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek