Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
41619

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT49d32153170342df80d75364ce318bc6/
URN
urn:pw-repo:WUT49d32153170342df80d75364ce318bc6

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek