Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
35018

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT4800b94e04ca42da9ded65a89ac26c37/
URN
urn:pw-repo:WUT4800b94e04ca42da9ded65a89ac26c37

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek