Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
21608

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT47e03038d5c543339f9a26c2874cbb14/
URN
urn:pw-repo:WUT47e03038d5c543339f9a26c2874cbb14

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek