Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
31095

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT46870f12abcf41bb89f1593ce4131be1/
URN
urn:pw-repo:WUT46870f12abcf41bb89f1593ce4131be1

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek