Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
34547

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT415ee0c6baf64bbbaef6fb259e3f43dc/
URN
urn:pw-repo:WUT415ee0c6baf64bbbaef6fb259e3f43dc

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek