Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
31061

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT3ec87257569844a1b98d238964c1b918/
URN
urn:pw-repo:WUT3ec87257569844a1b98d238964c1b918

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek