Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
15366

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT3db0a7ee4fd44f0985ecbb84ee67109a/
URN
urn:pw-repo:WUT3db0a7ee4fd44f0985ecbb84ee67109a

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek