Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
32002

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT3a566bf34a4d4b918067713ab524b47c/
URN
urn:pw-repo:WUT3a566bf34a4d4b918067713ab524b47c

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek