Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
11273

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT36050faa7f9d42a9b9af37ace5f7554c/
URN
urn:pw-repo:WUT36050faa7f9d42a9b9af37ace5f7554c

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek