Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
8029

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT341d172affa54ad4bf835f4c890b61a2/
URN
urn:pw-repo:WUT341d172affa54ad4bf835f4c890b61a2

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek