Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
9748

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT31a8e171683141aa8a5a416801cd48b4/
URN
urn:pw-repo:WUT31a8e171683141aa8a5a416801cd48b4

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek