Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
35862

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT316c5a2b8ba749b6bcfda8c3bc04a136/
URN
urn:pw-repo:WUT316c5a2b8ba749b6bcfda8c3bc04a136

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek