Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
41760

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT2eebe4362056490981b4460ceccbf5c5/
URN
urn:pw-repo:WUT2eebe4362056490981b4460ceccbf5c5

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek