Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
30258

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT2ca5c232203f4e69b999bbbb96955cee/
URN
urn:pw-repo:WUT2ca5c232203f4e69b999bbbb96955cee

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek