Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
46256

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT2c95bfce733643c3a607efc3e72dd365/
URN
urn:pw-repo:WUT2c95bfce733643c3a607efc3e72dd365

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek