Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
31343

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT29d9cfacf3394020bb10a14db6d26208/
URN
urn:pw-repo:WUT29d9cfacf3394020bb10a14db6d26208

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek