Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
28794

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT2911c36541244280833e2197917e6e6f/
URN
urn:pw-repo:WUT2911c36541244280833e2197917e6e6f

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek