Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
31792

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT24a378703d3c46628394b70e1f549bf8/
URN
urn:pw-repo:WUT24a378703d3c46628394b70e1f549bf8

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek