Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
2852

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT21566fde63fe467c867c17dd52b4c647/
URN
urn:pw-repo:WUT21566fde63fe467c867c17dd52b4c647

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek