Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
31090

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT1b757bd379194870a55064988445842e/
URN
urn:pw-repo:WUT1b757bd379194870a55064988445842e

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek