Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
6714

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT1adac477d2a24c22a0906dc2c8ad6119/
URN
urn:pw-repo:WUT1adac477d2a24c22a0906dc2c8ad6119

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek