Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
5153

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT1a8c740f1121483e835c919ba1809c24/
URN
urn:pw-repo:WUT1a8c740f1121483e835c919ba1809c24

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek