Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
12416

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT19f9a688922e41a4bdef2d1e98d929cd/
URN
urn:pw-repo:WUT19f9a688922e41a4bdef2d1e98d929cd

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek