Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
21931

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT18900bb7dae84d91b1513e2b0b08b885/
URN
urn:pw-repo:WUT18900bb7dae84d91b1513e2b0b08b885

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek