Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
32560

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT16843ff97ccd461781cf746e740cb8e0/
URN
urn:pw-repo:WUT16843ff97ccd461781cf746e740cb8e0

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek