Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
29915

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT15237ea7129a496f8f033c2a5b9c46cb/
URN
urn:pw-repo:WUT15237ea7129a496f8f033c2a5b9c46cb

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek