Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
31316

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT14968e7b7c4e4d988a9b5242c6105535/
URN
urn:pw-repo:WUT14968e7b7c4e4d988a9b5242c6105535

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek