Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
9309

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT137a3ace759048989d76882554aee4dc/
URN
urn:pw-repo:WUT137a3ace759048989d76882554aee4dc

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek