Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
31013

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT11013213e0af45488bfdd1eca87b9474/
URN
urn:pw-repo:WUT11013213e0af45488bfdd1eca87b9474

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek