Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
12187

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT104f256c8e5e496c9258040c239a89f0/
URN
urn:pw-repo:WUT104f256c8e5e496c9258040c239a89f0

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek