Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
11402

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT07391c10082444d48105c7566e3d7254/
URN
urn:pw-repo:WUT07391c10082444d48105c7566e3d7254

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek