Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
32004

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT058bbc0121934006b77ceb8286066c51/
URN
urn:pw-repo:WUT058bbc0121934006b77ceb8286066c51

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek