Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
8589

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT05375681e56e43abbda4fdef7e2ffec1/
URN
urn:pw-repo:WUT05375681e56e43abbda4fdef7e2ffec1

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek