Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
4412

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT031ee96cacec409ebfca893fd0d7bda2/
URN
urn:pw-repo:WUT031ee96cacec409ebfca893fd0d7bda2

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek