Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
Identyfikator pracy APD
Wartość
35439

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/termfield/WUT01ac8280745245bdb03e62ae537f32bf/
URN
urn:pw-repo:WUT01ac8280745245bdb03e62ae537f32bf

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek