Typoecdx (OECD extended)
Nazwa w języku polskimautomatyka, elektronika i elektrotechnika
Nazwa w języku angielskimautomation, electronic and electrical engineering
Skrót w języku angielskim2.2
Priorytet sortowania (znakowo)2.02
Term nadrzędny2 Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?