Typoecdx (OECD extended)
Nazwa w języku polskimDziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Nazwa w języku angielskimEngineering and technology
Skrót w języku angielskim2
Priorytet sortowania (znakowo)2

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?