Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Typ
projectPolonType (Rodzaj projektu POL-on)
Nazwa w języku polskim
Projekt Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Skrót w języku polskim
09.01
Priorytet sortowania (znakowo)
09.01
Term nadrzędny
projekt o charakterze badawczym finansowany w ramach programu operacyjnego
Powiązane osoby (0)
Powiązane publikacje (105)

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/term/WUT5ceec0b3245a475dba1a3c0dcdcd02db/
URN
urn:pw-repo:WUT5ceec0b3245a475dba1a3c0dcdcd02db

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek