Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back
Scoring system
Ministerial score
Score (nominal)
20.0
Score date
6/1/2021
Scoring reason
ChapterFromConference
Scoring rule name
All_years_with_U20-scoring-v2o_for_v220(20210105), All_years_with_U20-scoring-v2q_for_v220(20210310), Scopus SNIP (with ASJC) v2, IFWoS (with update)
Legal basis
Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. (§ 12 ust. 1 pkt 1 oraz § 34 pkt 4) - nadano najbardziej korzystną liczbę punktów: maximum(rozdział monografii:20, materiał konferencyjny wg wykazu:0, artykuł z czasopisma:0)
Score forcing
false

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/scoring/WUT76a6e8b5f58e441b8baceff48b324edf/
URN
urn:pw-repo:WUT76a6e8b5f58e441b8baceff48b324edf

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page