Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back
Scoring system
Ministerial score
Score (nominal)
5.0
Score date
7/11/2020
Scoring reason
ChapterFromConference
Scoring rule name
All_years_with_U20-scoring-v1l_for_v2, All_years_with_U20-scoring-v2g_for_v220(20191014), All_years_with_U20-scoring-v2j_for_v220(20191212), Scopus SNIP (with ASJC) v2, IFWoS (with update)
Legal basis
Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. (§ 12 ust. 1 pkt 1 oraz § 34 pkt 4) - nadano najbardziej korzystną liczbę punktów: maximum(rozdział monografii:5, materiał konferencyjny wg wykazu:0, artykuł z czasopisma:5, materiał konferencyjny WoS:0)
Score forcing
false

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/scoring/WUT74c35eba1b024fd5a478e76692d12c8e/
URN
urn:pw-repo:WUT74c35eba1b024fd5a478e76692d12c8e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page