Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Nazwa systemowa
NCN
Nazwa typu projektu
Projekty finansowane przez NCN
Nazwa typu projektu języku angielskim
Projects financed by NSC
Instytucja finansująca (domyślnie)
Jednostka / komórka odpowiedzialna
(COP/DPK)
Rodzaj przedmiotowy projektu
Priorytet sortowania (znakowo)
01_DPK_03_NCN_main
Identyfikator zewnętrzny
05
Nieaktywne
nie
Znaczniki typu projektu
krajowy; uzyskany w trybie konkursu
Klasa projektów
Projekty zarządzane przez COP (maincentral): projectmain
Powiązane publikacje (29)Powiązane rekordy (3569)

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/projectprogramtype/WEiTI-PPT-6a533f38-8e85-4933-a622-e03535d0df9e/
URN
urn:pw-repo:WEiTI-PPT-6a533f38-8e85-4933-a622-e03535d0df9e

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek