Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Badanie właściwości substancji pochodzenia naturalnego jako potencjalnych funkcjonalnych składników leków inhalacyjnych podawanych z nebulizatorów.

Rodzaj projektu / program / podprogram / działanie / poddziałanie (PW)
PRELUDIUM
Rodzaj projektu / Program / Podprogram / edycja/konkurs (POL-on)
PRELUDIUM
Edycja / konkurs / topic identifier
17
Panel NCN
ST8 Inżynieria procesów i produkcji
Umowa
31-01-2020 (UMO-2019/33/N/ST8/01181 )
Data zakończenia naboru
17-06-2019
Tytuł w języku polskim
Badanie właściwości substancji pochodzenia naturalnego jako potencjalnych funkcjonalnych składników leków inhalacyjnych podawanych z nebulizatorów.
Numer projektu
UMO-2019/33/N/ST8/01181
Identyfikator (liczba porządkowa / rejestracyjna)
25
Jednostka wiodąca w PW
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Rola PW w projekcie
Wnioskodawca
Data rozpoczęcia projektu
31-01-2020
Data zakończenia projektu
30-12-2022
Okres realizacji projektu (w miesiącach)
35
Numer decyzji
DEC-2019/33/N/ST8/01181
Rodzaj przedmiotowy projektu
badania podstawowe
Status projektu
w trakcie realizacji
Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki
inżynieria chemiczna / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Klasyfikacja GBAORD
12.2 Działalność B+R związana z naukami inżynieryjnymi i technicznymi, finansowana z GUF Finansowana z GUF działalność B+R w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, inżynierii elektrycznej, inżynierii elektronicznej, inżynierii informatycznej, inżynierii mechani
Słowa kluczowe w języku polskim
biosurfaktant, modyfikator lepkości, funkcjonalny składnik leku, charakterystyka aerozolu, surfaktant płucny
Jednostka odpowiedzialna
Dział Projektów Krajowych (COP/DPK)

Kompletny rekord (bez zakładek)

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/projectmain/WUT971d61983391467fac8cffd388e09cd5/
URN
urn:pw-repo:WUT971d61983391467fac8cffd388e09cd5

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek