Wewnętrzny numer ewidencyjny projektuAK/2016/92
Status projektuWniosek
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)PRELUDIUM
(Projects financed by NSC [Projekty finansowane przez NCN])
Podprogram/ edycja/konkurs (spoza oficjalnego wykazu)61
Jednostka wykonująca w PWInstytut Automatyki i Informatyki Stosowanej (WEiTI / IAiIS) (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI))
Tytuł w języku polskim Planowanie i realizacja zadań manipulacji na wielu poziomach abstrakcji dla robotów usługowych
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 01-01-2017
Planowana data zakończenia31-12-2019
Czas trwania projektu (w miesiącach)0

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót