Wewnętrzny numer ewidencyjny projektu691232
Status projektuW realizacji
Bieżący status projektuw trakcie realizacji
Typ projektu SBW (ze względu na źródło finansowania)Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) [Marie Skłodowska-Curie - Projekty wymiany pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami]
(Horizon 2020 [Horyzont 2020])
Rodzaj projektu / Program / Podprogram/ edycja/konkurs (POL-on)Projekty realizowane w ramach Horyzont 2020 (ERC, działanie Research & Innovation Action, Innovation Action) (01.01)
Jednostka wykonująca w PWInstytut Techniki Cieplnej (WMEiL / ITC) (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL))
Tytuł w języku polskim Knocky - Zapobieganie spalaniu stukowemu oraz zwiększenie niezawodności i sprawności silników gazowych dużej mocy
Tytuł w języku angielskim Knock prevention and increase of reliability and efficiency of high power gaseous internal combustion engines
Akronim projektuKnocky
Numer kontraktu691232
Data rozpoczęcia realizacji projektu/umowy 01-12-2015
Planowana data zakończenia30-11-2019
Faktyczna data zakończenia realizacji projektu/umowy 30-11-2019
Czas trwania projektu (w miesiącach)48
Rodzaj przedmiotowy projektuBadawczy rozwojowy
Poziom współpracyMiędzynarodowy

Kompletny rekord (bez zakładek)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót