Fundamental data
Internal registration numberIRiTM/2018/stat/1
Project StatusCompleted
Project current statusfinished/implemented
Project typeDziałalność statutowa
Financing sources levelNational (1)
Applying unit from WUTThe Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT / IRMT) (Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT))
Implementing unit from WUTThe Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT / IRMT) (Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT))
Title in PolishNowoczesne metody analizy i projektowania układów i systemów radioelektronicznych, elektroniki medycznej i systemów pomiarowych
Title in EnglishModern methods of analysis and designing of units and radioelectronic systems for medical electronics and measurement systems
Agreement number504G/1034/0417
Beginning date31-05-2017
End date31-10-2018
Project duration (in months)0
Project subject classFundamental research
Cooperation leveldomestic
Related publications (23)
Application, Call
Leaders, executors
Project leader Wiesław Winiecki (FEIT / IRMT)
Wiesław Winiecki,,
- The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology
Implementing person Jan Żera (FEIT / IRMT)
Jan Żera,,
- The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology
, Janusz Marzec (FEIT / IRMT)
Janusz Marzec,,
- The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology
, Wojciech Wojtasiak (FEIT / IRMT)
Wojciech Wojtasiak,,
- The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology
, Krystian Ignasiak (FEIT / IRMT)
Krystian Ignasiak,,
- The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology
, Roman Z. Morawski (FEIT / IRMT)
Roman Z. Morawski,,
- The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology
, Yevhen Yashchyshyn (FEIT / IRMT)
Yevhen Yashchyshyn,,
- The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology
, Krzysztof Kurek (FEIT / IRMT)
Krzysztof Kurek,,
- The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology
, Kajetana M. Snopek (FEIT / IRMT)
Kajetana M. Snopek,,
- The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology
, Jerzy Kołakowski (FEIT / IRMT)
Jerzy Kołakowski,,
- The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology
, Mirosław Mikołajewski (FEIT / IRMT)
Mirosław Mikołajewski,,
- The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology
Financing / commissioning institutionThe Faculty of Electronics and Information Technology (WEiTI) [Warsaw University of Technology (PW)]
Consortium, partners
POL-on specific
Applying unit typeJednostka szkolnictwa wyższego
Financing unit typebudżet - MNiSW
Coordination rolewyłącznie wykonawca projektu w ramach konsorcjum lub projektu indywidualnego
Science area, domain, disciplineelectronics / (technology domain) / (technological sciences)
Implementation, finances
Finances
Descriptions, keywords
Keywords in Polishprzetwaranie dźwięku, systemy analogowe, urządzenia mikrofalowe, przetwarzanie danych pomiarowych, anteny z modulacja czasową, techniki SDR, sygnały wielowymiarowe, skaner laserowy, wzmacnicze mocy klasy DE
Keywords in Englishxxx
Aim in PolishCelem projektu jest realizacja zadań badawczych prowadzonych w pięciu zakładach i skupione głównie w trzech kierunkach: radioelektronika, techniki multimedialne i inżynieria biomedyczna i jądrowa.
Aim in EnglishThe aim of this project is to realize research in the field of radioelectronics, multimedia technology and bioemdical and nuclear engineering.
Description in Polishxxx
Description in Englishxxx
Expected results in Polish xx
Expected results in Englishxx
Application arearesearch, industry
Links, other files
Related publications (23)

Full data (no tabs)

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?